Найважливіші необхідні доповнення до Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів…»
 
Quote · 1409 days ago · 0 people like this ·
 
У прийнятому нещодавно Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» фактично забороняється до вжитку лише другорядна символіка тоталітарних режимів, що не дуже значно впливає на підсвідомість, а отож і на ментальність українців. Найбільшої ж шкоди нашому суспільству завдає та символіка тоталітарних режимів, що потрапила до української мовної картини світу (до світосприйняття, що закарбоване в українській мові) у часи панування царського та більшовицького режимів. Це насамперед такі спотворені поняття як «радянський» та «влада», оманливі несвідомі лінгвопсихічні установки яких не тільки сприяють формуванню психічної інфантильності людини у процесі дозрівання лобових часток кори її головного мозку, але і несвідомо провокують відповідно негативне сприйняття українцями антирадянських суспільно-політичних перетворень у країні (дехолопізації суспільства) і деспотичне панування урядовців та чиновників у суспільстві. Тому-то вельми доцільним і є внесення на розгляд як у суспільстві, так і у Верховній Раді України наступного доповнення до цього закону: «Забороняється вживати спотворені слова «радянський» та «влада» як такі, що несвідомо провокують відповідно негативне сприйняття українцями антихолопських (антирадянських) суспільно-політичних перетворень у країні і деспотичне панування урядовців та чиновників у суспільстві. Ці слова назавжди вилучаються з українського лексикону і замінюються такими, що найкраще відображають сенс відповідних їм понять. Замість слова «радянський» треба вживати слово «холопський». Наприклад: «холопське суспільство», «холопська держава», «Спілка холопських соціалістичних республік», «холгосп», «дехолопізація суспільства». Замість слова «влада» треба вживати слова «диктатура» або «деспотія» – у негативному сенсі, чи слова «управління», «врядування» та інші – у позитивному сенсі. Наприклад: «пролетарська диктатура», «холопська деспотія», «о ... Читать далее
 

Contacts
Watch out for new publications:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Libmonster ® All rights reserved.
2014-2023, LIBMONSTER.COM is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of the United States


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones