Den klassiska processen för bildandet av molekyler
Den klassiska processen för bildandet av molekyler   Ett foto av en väteatom som tagits med ett fotojoniseringsmikroskop visar att elektroner roterar runt en atoms kärna inte i orbital, utan i banor som bestäms av lagarna i klassisk elektrodynamik. Om vi ​​ser fullfjädrande banor i bilden och ständigt fortsätter att kalla dem orbitaler är vi enligt vår mening schizofreni. Valensbindningarna mellan atomer bestäms av deras magnetism. A. Ampers hypotes om magnetismens natur, baserat på det faktum att atomerna i alla ämnen, som roterar runt en atoms kärna, genererar mikroström, som ger upphov till atomens magnetism, inte är sant. En atoms magnetism bestäms av laddningsobalans eftersom de negativa och positiva potentialerna verkar vinkelrätt mot varandra. De elektroner, som i sin rörelse runt kärnan är indelade i två grupper, uppdelade lika (eller med en skillnad i en elektron), alstrar en negativ potential, som för det första sträcker dragkrafterna i kärnan i motsatta riktningar, och för det andra den andra sidan dess potential attraherar de positiva potentialerna hos kärnorna i andra atomer.  Och i kärnan hos en atom genererar protoner som sträcker sig mellan två grupper av elektroner positiva potentialer, som för det första motverkar kärnans sträckning och för det andra lockar den potentiella verkan vinkelrätt mot elektronens rotationsplan elektroner av andra atomer. Till exempel, i en vätemolekyl, är två atomer anslutna av två elektroner som lämnar kropparna hos sina atomer och ligger mellan dessa kroppar i den substans som dessa atomer bildar. Det vill säga i planet för rotation av elektroner bildas en kraftring i form av verkliga gravitoner som vilar i ett ämne och polariseras av elektroner, som lockar roterande atomer. I fallet då exempelvis en syremolekyl bildas av två par elektroner, har molekylens struktur två elektroniska ringar. Och i detta fall adderas kärnan hos atomernas av elektronringarna till repulsionen av ringarna från varandra.  Om kvävemolekylen bil ... Read more
____________________

This publication was posted on Libmonster in another country. The article seemed interesting to our editor.

Full version: http://library.se/m/articles/view/Формирование-молекул-Molecule-formation
Libmonster Online · 1132 days ago 0 705
Professional Authors' Comments:
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Guest comments
Who Like this
Likes · Dislikes
 
Empty
Actions
Rate
0 votes
Publisher
Libmonster Online
New-York, United States
21.12.2018 (1132 days ago)
Link
Permanent link to this publication:

http://libmonster.com/blogs/entry/Den-klassiska-processen-för-bildandet-av-molekyler


© libmonster.com
 

Libmonster, International Network:

Actual publications:

Libmonster Partners

Actual publications:

Latest ARTICLES:

Latest BOOKS:

Actual publications:

Libmonster is the largest world open library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Den klassiska processen för bildandet av molekyler
 

Contacts
Watch out for new publications:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Libmonster ® All rights reserved.
2014-2022, LIBMONSTER.COM is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones