Libmonster is the largest world open library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!

Den klassiska processen för bildandet av molekyler
Den klassiska processen för bildandet av molekyler   Ett foto av en väteatom som tagits med ett fotojoniseringsmikroskop visar att elektroner roterar runt en atoms kärna inte i orbital, utan i banor som bestäms av lagarna i klassisk elektrodynamik. Om vi ​​ser fullfjädrande banor i bilden och ständigt fortsätter att kalla dem orbitaler är vi enligt vår mening schizofreni. Valensbindningarna mellan atomer bestäms av deras magnetism. A. Ampers hypotes om magnetismens natur, baserat på det faktum att atomerna i alla ämnen, som roterar runt en atoms kärna, genererar mikroström, som ger upphov till atomens magnetism, inte är sant. En atoms magnetism bestäms av laddningsobalans eftersom de negativa och positiva potentialerna verkar vinkelrätt mot varandra. De elektroner, som i sin rörelse runt kärnan är indelade i två grupper, uppdelade lika (eller med en skillnad i en elektron), alstrar en negativ potential, som för det första sträcker dragkrafterna i kärnan i motsatta riktningar, och för det andra den andra sidan dess potential attraherar de positiva potentialerna hos kärnorna i andra atomer.  Och i kärnan hos en atom genererar protoner som sträcker sig mellan två grupper av elektroner positiva potentialer, som för det första motverkar kärnans sträckning och för det andra lockar den potentiella verkan vinkelrätt mot elektronens rotationsplan elektroner av andra atomer. Till exempel, i en vätemolekyl, är två atomer anslutna av två elektroner som lämnar kropparna hos sina atomer och ligger mellan dessa kroppar i den substans som dessa atomer bildar. Det vill säga i planet för rotation av elektroner bildas en kraftring i form av verkliga gravitoner som vilar i ett ämne och polariseras av elektroner, som lockar roterande atomer. I fallet då exempelvis en syremolekyl bildas av två par elektroner, har molekylens struktur två elektroniska ringar. Och i detta fall adderas kärnan hos atomernas av elektronringarna till repulsionen av ringarna från varandra.  Om kvävemolekylen bil ... Read more
____________________

This publication was posted on Libmonster in another country. The article seemed interesting to our editor.

Full version: http://library.se/m/articles/view/Формирование-молекул-Molecule-formation
Libmonster Online · 645 days ago 0 584
Link
Permanent link to this publication:

http://libmonster.com/blogs/entry/Den-klassiska-processen-för-bildandet-av-molekyler


© libmonster.com
Professional Authors' Comments:
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Guest comments
Actions
Rate
0 votes

Publisher
Libmonster Online
New-York, United States
21.12.2018 (645 days ago)
 


Who Like this
Likes · Dislikes
 
Empty
ONE WORLD -ONE LIBRARY
Libmonster is a free tool to store the author's heritage. Create your own collection of articles, books, files, multimedia, and share the link with your colleagues and friends. Keep your legacy in one place - on Libmonster. It is practical and convenient.

Libmonster retransmits all saved collections all over the world (open map): in the leading repositories in many countries, social networks and search engines. And remember: it's free. So it was, is and always will be.


Click here to create your own personal collection
Den klassiska processen för bildandet av molekyler
 

Support Forum · Editor-in-chief
Watch out for new publications:

About · News · Reviews · Contacts · For Advertisers · Donate to Libmonster

Libmonster ® All rights reserved.
2014-2020, LIBMONSTER.COM is a part of Libmonster, international library network (open map)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK